« « Заглавия

« Предходни

Следващи »

Още в maxilian.blog.bg
Разрастването на контрола от ДАНС се превръща във вероятна заплаха

В обществото има два начина за формиране на авторитет, в зависимост кой осъществява инициативата. По собствена инициатива, авторитет се добива чрез принуда, включително със силови методи и конспиративен принцип. Иначе, авторитетът бива предоставен по инициатива на онези, които го признават, като типичен пример за това е правомощието на Съда, което първо произтича от фундамент по политическа инициатива и второ се осъществява по инициатива на страните по съдебните дела, не по своя инициатива. Ако се приеме, че Съдът разполага с нормативен фундамент да формира самостоятелен институционален авторитет, разбира се, като напр. Конституционния съд, а не е лишен от такава възможност чрез задължение непрекъснато да се подчинява, както правораздавателните органи. Защото, вместо фундамент, политиците са си прокарали платформа за върховенство посредством "закона", на която да се носят териториалните съдилища, лишени не само от възможност да прилагат пряко конституционния фундамент срещу политическите инициативи, а и да сезират някой, който упражнява такава възможност. Тези характеристики на конституционния ред в България, условно наричан и правов, са ключови за целия обществен, в т.ч. политически и икономически живот наред със сивата и черна икономика, и по-нататъшното му развитие. Няма логика да се смята, че привнасянето на капацитет за контрол от специалните служби, какъвто се формира в САЩ, с постоянно наблюдение на целия Интернет трафик, координация на държавните институции и пр., тук може да гарантира правов ред, както става в САЩ. Преди да е осъществена нужната съдебна реформа, да има Сенат и т.н., внасянето на подобен капацитет в България предпоставя ДАНС да започне да управлява дори и политическия процес

Свързани публикации: Антитерористичният център на Йовчев действително се оказва елемент от националната сигурност на САЩ, който въвлича България в терора, И през 2014 г. Конституцията остава най-голямото бреме за България, Жалко ако съдиите ще протестират единствено за битови условия

26 Юни 2014

Многостранното сътрудничество на Балканите под външна опека не се развива в интерес на региона

За повечето български граждани 1997 г. може да е оставила критичен спомен в живота, отнел възможността да забележат какво става същевременно и в наднационален мащаб. Но по това време е договорена рамката на многостранния политически диалог в региона, след съответната подготовка се провежда първата в историята Балканска многостранна среща на високо равнище, най-напред неформално, на остров Крит в края на 1997 г., а през 1998 г. и официално, в Анталия. Така е поставено началото на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) -- форум, който се развива на различни нива и обхваща всички държави от Балканския полуостров, с изключение на Косово, доколкото още не е постигнат нужния консенсус. Кръвопролитията в Косово, обаче, и въздушните удари на НАТО привличат вниманието на международната общност, като сред многобройните предложения за бъдещето, през пролетта на 1999 г., в качество на ротационен председател на ЕС, Германия инициира международен Пакт за стабилност за ЮИЕ, чиито партньори, освен балканските държави, са всички от Европа (без Беларус), САЩ, Канада, Русия и Япония, международните финансови институции МВФ, СБ, ЕИБ и ЕБВР, и организации като ООН, НАТО, ЗЕС, СЕ, ОИСР, регионалните инициативи ЧИС, ЦЕИ, ИСЮИЕ и т.нар. процес „Роайомон“. В последвалите донорски конференции и форуми са поети ангажименти за няколко милиарда долари и евро по възстановяване на Косово и развитие на различни приоритети в района на полуострова, с което започва трескава подготовка, одобрение и въвеждане в изпълнение на стотици проекти, в т.ч., освен инфраструктурни, и такива в областта на държавните институции, образованието, здравеопазването, масмедиите и сигурността. Пактът за стабилност се концентрира и върху организацията и провеждането на регионалния политически диалог, включително на парламентарно и високо равнище. Всичко това измества нагласите и продължаващите редовни срещи на ПСЮИЕ постепенно биват привързани към дейността на Пакта, както по отношение на време на провеждане, така и във връзка с организацията и приеманите актове, които биват разработвани и предварително одобрявани от този Пакт. Докато активната му дейност обхваща почти целия многостранен процес на полуострова и развива инициативи за взаимодействие на всевъзможни нива, включително ресорни министри -- енергетика, транспорт, правосъдие, вътрешни работи, образование, здравеопазване и т.н. -- политическият диалог между самите балканските държави протича вяло и се обособява като вторичен за регионалното сътрудничество. В ПСЮИЕ продължават да приемат общи декларации с преповтаряне на текстове и макар в тях да се правят опити за своеобразно еманципиране на многостранния процес, като принадлежащ на държавите от полуострова, в действителност това не намира израз в нещо конкретно. Все по-често започват да присъстват заместници и представители на по-ниско ниво. Наред с парите, отчетливо изразена е предприсъединителната евро-атлантическа функция на Пакта, като през 2005-6 г. е предприета и неговата трансформация в т.нар. Съвет за регионално сътрудничество (СРС). Тогава Гърция полага усилия за институционално усъвършенстване на ПСЮИЕ, така че, освен форум за консултации, да се формира средство за реализация на общи инициативи и координирани политически действия, включително чрез избор на генерален секретар. Но вместо постигане на нужния консенсус, в приетите „Процедурни аспекти и допълнителни механизми на Процеса на сътрудничество“ към Хартата от Букурещ не са включени основните гръцки предложения и на срещата на върха в Загреб през май 2007 г. този анекс бива изменен, като са регламентирани тесни отношения на взаимодействие и контрол с новосъздавания международен СРС, учреден през февруари 2008 г. със секретариат и генерален секретар. Обърнете внимание, генералният секретар на СРС участва в срещите на ПСЮИЕ „на всички нива“, като тези на високо равнище (президенти или министър-председатели) се провеждат в „непосредствена последователност“ с годишното заседание на СРС, съставено от аналогичен брой представители както при Пакта за стабилност „на равнище висши служители или по-високо“. Всъщност, последните 15-20 години са един отрязък от над 100 годишното развитие на процеса за многостранно сътрудничество между държавите от Балканския полуостров. Към самото начало (още преди Балканските войни) се възпроизвеждат идеи за федерация, но както в периоди на засилване, така и при разпад, този процес се влияе изключително от международното положение и интересите на големите световни сили, което се обособява като основната му характеристика. Просто, отделните балкански държави най-често намират отношенията с големите за по-важен приоритет, пренебрегвайки и дори изобщо не проявявайки съзнание за общорегионалните интереси, като единствена възможна същност, около която да гравитира и да се развива тяхната глобална роля. Действително, перспективата за членство в Европейския съюз и съответния подем с договорите от Ница (2001-3 г.), Лисабон (2007-9 г.) и разширяването през последните години позволи известно обединяване около визията за бъдещото на региона, което е полезно и благоприятства многостранното регионално сътрудничество в редица аспекти. В ЕС, обаче, интересите на Балканския полуостров не винаги съвпадат с тези на Централна или Северозападна Европа, което, с оглед ефективната защита, налага по-нататъшни усилия за задълбочаване и институционализиране на регионалното взаимодействие. Не раздвижването напоследък пак да се оказва резултат от динамиката в противопоставянето Изток-Запад със съпътстващите подготовки за голяма война

Свързани публикации: Не може да има ограничения на работния език между парламентаристите от Балканските държави, Всички на Балканите сме заинтересовани от интеграция на регионалния капиталов пазар

25 Юни 2014

Наред с държавата, смятат да предоставят на Бойко Борисов и КТБ

Когато БНБ разпространява прессъобщение от името и на Правителството, това може да изглежда странно. Наистина, страшното започва когато и Правителството започне да прави изявления от името на БНБ. За вложителите в една търговска банка, обаче, която е поставена под специален надзор и така е блокиран достъпа до парите им поне за месец, новината че БНБ възнамерява да пусне политическа институция в управлението на техните пари е най-малкото тревожна. Особено, при положение че Правителството не се ползва с доверие, постоянно губи дори свои привърженици и всеки момент се очаква да подаде оставка. Напрежение се трупа също за вложителите в други банки от изразеното намерение на БНБ в тази връзка да разходва средства от Фонда за гарантиране на влоговете, предвиден за случаи на банков фалит, с което се увеличава риска за всички депозити, оставащи съответно с по-малко или без обезпечени гаранции. Помислете, кому е нужно, когато още не е даден ход на преговорите с акционерите във въпросната банка, а от тяхна страна вече са изразили и писмена готовност за рекапитализация, така че банката да възобнови нормалната си дейност евентуално до броени дни? Спокойни, навярно, са само в предвидения външен одитор, който, заради спешните срокове, да бъде ангажиран без конкурс и в резултат на чиято работа да се вземат решения за бъдещето на активите на банката, както става все по-ясно, макар и не бързо ликвидни, то достатъчно здрави и апетитни. Някой съмнява ли се, че интересът на политици да влязат при тези активи е не за да дадат на онези, които имат да вземат? В миналото, хората бяха принудени да предоставят спестяванията си под политически контрол и за да не забравяме до какво води сякаш тъкмо навреме последното Решение на Комисията по досиетата се отнася за т.нар. кредитни милионери. Ето, Делян Пеевски, през набор от фирми, както поясни Цветан Василев, е длъжник на КТБ и видимо е впрегнал влиянието си да се отърве с целия кредитор. Всъщност, освен сред аудиторията на неговите медии, едва ли някой вярва самият Пеевски да е успял да събори Василев. Коментарите даже се обединяват около откроеното в публичната среда спец-мероприятие, не без участието на Прокуратурата. И предвид активите на КТБ в енергетиката, където от доста време явно се подготвя приватизация, след подробен анализ, БНБ заявява, че там първо щели одържавяват

Препоръчано по темата: БАНКЕРЪ, 20-27 юни

23 Юни 2014

ДАНС се утвърждава като неспособна да защитава сигурността, независимостта и суверенитета на България от посегателства на т.нар. партньори

Няколко анонимки и медии в България с неизяснена собственост, както и безотговорни действия от страна на Прокуратурата се оказаха достатъчни да превърнат природно бедствие, взело човешки жертви във Варна, в периферен проблем за страната. Междувременно, още преди управителния съвет на БНБ да направи по-скоро неуспешен опит за успокоение на страстите около КТБ с пресконференция, усетили перспективата за удължаване живота на правителството на Орешарски, „Financial Times“, „The Economist“ и техните партньори подновиха офанзивната кампания срещу България, която бяха прекъснали, след новините за оставка. За повечето наблюдатели е очевидно, че сътресенията в България са резултат от геополитическия сблъсък между други държави, който последно разпали военен конфликт в Украйна, ако, разбира се, пренебрегнем и случващото се в Ирак без да са налице публични данни в потвърждение на хипотезата за обусловеност. На много от наблюдателите е ясно, че рисковете и заплахите за България между напреженията в този сблъсък са не по-малки, както се вижда, и от ефектите на природни бедствия. Но Държавната агенция за национална сигурност, чийто временен председател се задържа на поста единствено благодарение на гражданското общество.., показва че се вълнува по-скоро от кокошкарски -- несравнимо по-дребни цели, като напр. няколко килограма кокаин, антики, най-много база данни за земеделието и храните, или дейност на някой общински съветник.. Самото правителство, което опита да назначи Делян Пеевски за председател на ДАНС, даде да се разбере че не разполага с нужния капацитет в областта и наред с всичко, което там явно не са способни да постигнат, съдейки по резултатите, в крайна сметка, става ясно, че са неспособни и тайно

Свързани публикации: При дискредитирани институции, порочна нормативна среда и финансов колапс, някои фалират национално, ДАНС като задграничен бизнес на САЩ, Кога Д(АН)С не е била маша на ''партньорите'', Кога ДАНС ще гарантира неприкосновеността на лицата в България, В България не воюват олигарси, а световни сили

20 Юни 2014

Бойко Борисов и популизма не са алтернатива на лошото управление

Може срещите на Делян Пеевски с Цветан Цветанов да са подновени, все пак, освен от обръщане на палачинката, човекът показва че разбира и от обръчи от фирми. „Ако от една каца или бъчва махнеш само един обръч, тя протича и започва да се руши във времето. Следователно обръчът създава стабилност и сигурност на всяка система“  бе заявил лично идеологът в тази връзка пред Шестата национална конференция на ДПС, 2006 г. Независимо от предварителните закани за търсене на отговорност относно разпространената корупция по високите етажи на властта, след парламентарните избори през 2009 г. управлението на Бойко Борисов се захвана най-вече с уреждане на лични сметки и преследване на свързани с руските икономически интереси. Знаете, медиите на Пеевски тогава бяха най-големия славослов, а междувременно хора като Емел Етем, например, с иначе забележително медийно присъствие и роля също в евро-атлантическата интеграция се изгубиха от публичното пространство. Други, като банкерът Цветан Василев, започнаха да се появяват напоследък и така става ясно, че той не знае от къде е мистериозното финансиране на политическия проект на Николай Бареков (!). Вероятно, присъствалите на учредителната конференция ген. Уесли Кларк, Димитър Абаджиев и пр.. също не знаят. Едно общо управление се нуждае от трансмисия и ако парите за целта са без цензура, участващите предпочитат да не задават въпроси. Когато Бойко Борисов предлагаше Митко Абаджиев за обща президентска кандидатура с Иван Костов сякаш нямаше такава трансмисия. Но и сега, за съжаление, липсва надеждна политическа алтернатива, което явно пак удължава живота на правителството на Станишев и Доган с Пеевски

Свързана публикация: Силата на управляващите е от несъстоятелната опозиция с цел да ги измести в същия конституционен модел

19 Юни 2014

Европейският съюз е като корупционна схема

Какво значи да се събират стотици милиарди от страните членки за целите на политическо преразпределяне по фондове и програми, чрез които да бъдат контролирани страните членки? Дори да се касае за обръчите от фирми около ДПС, например, когато националното управление на една държави прави точно онова, което искат в Брюксел от нея, траншовете биват превеждани без забележки. В противен случай, даже и да сте безупречни като Васил Левски, ако не изпълнявате волята от Брюксел, то врътват кранчето по часовниковата стрелка, дотолкова, че да се елиминира и вътрешната подкрепа за съответното правителство, което да бъде сменено. Ако някой все още не се е замислил по въпроса за организираните орди на тарикатите, дето в САЩ го наричат „Crony capitalism“, не е ли това именно да се прави бизнес с публичната администрация, която същевременно е заинтересована да преразпределя колкото е възможно повече такива пари, за да й расте властта? Обърнете внимание, това не е съюз, който сплотява с идеални принципи и цели като основна движеща сила за интеграция и центростремително делегиране на авторитет. Това е съюз с вече утвърдена репутация на двоен стандарт, чийто авторитет се формира като някакъв работодател -- ако не изпълняваш, няма да ти плати -- въпреки че е с твои пари, и без дори необходимия оглед на онова, което практически се постига през него с тях, извън възпроизводството на собствената му власт. Ето, миналото лято, след обилната медийна кампания, из едни баири гледах стотици декари с боднати и укрепително обезпечени фиданки, които, очевидно, нямат никакъв шанс да се развият в плодоносни овошки, заради непригодната местност, почвата, климата и т.н. Хиляди стърчащи, изсъхнали пръчки, с поддържащи елементи, боя и пр., явно, за да бъдат усвоени поредните финансови евро-средства от някой с възможност да се включи в схемата. Не за да има овошки

Свързани публикации: Крайно време е България да проведе референдум за членството в ЕС, Нужен е референдум за членството в ЕС

16 Юни 2014

Служебното управление вече събира информация

Няколко чувала с данни били изнесли в петък от офисите на сградата, където Прокуратурата, със съдействие на МВР, проведе акция. Очевидно, усетил на къде духа вятъра, Сотир Цацаров, както за пореден път показва че може, вече се е ориентирал към следващото управление на страната. Въпреки непрекъснато постъпващите там сигнали, кой от кои по-обосновани, при известните факти за отношенията между Цветан Василев и Делян Пеевски, след като самия Василев нееднократно е настоявал че не е свързван с Пеевски, Прокуратурата решава да задейства тъкмо сигнал за организарана от тях престъпна група. И защото, явно, това няма как да издържи с оглед на фактите в публичното пространство разпространиха слух, че единия подготвял убийство на другия

Свързани публикации: Президентът няма имунитет срещу разследване за държавна измяна.., Прокуратурата като в затишие преди избори, Преговарят ли вече Борисов и Доган

14 Юни 2014

Ако БВП включва сива и черна икономика, то се нуждае от нова икономическа дефиниция

Не е важно дали има икономически ръст, а на какво се дължи той. Това явно следва от новата отчетна доктрина, въведена с регламент №549/2013 г. на ЕС и включените, съответно, непряко наблюдавани производствени дейности. В т.ч. незаконни дейности (черна икономика); непротивозаконни, но прикрити дейности (сива икономика); и дейности, описани като „неформални“, при които обикновено не се водят никакви отчети. Незаконните дейности, когато някоя от страните не е доброволен участник (напр. кражба), не представляват икономически транзакции и поради това не се включват в производствения обхват, уточняват в документа. Интересно, какво е доброволното да си зависим потребител на хероин, например, или да те експлоатират на магистралата като проститутка, .. и как точно ще се разграничава производствения обхват във въпросния непряко наблюдаван смисъл. Доколкото и при цигарите, твърдия алкохол.. и не малко на брой работна сила също възниква такъв въпрос, може да се предположи че изобщо няма да го разграничават. Т.е., и произведеното с труд от робство, в класическата му форма, става част от БВП. Мафията официално влиза в икономиката .., написаха заглавия по темата. Може да е съществена разликата с държави, където са легализирали такива дейности и съответно са въвели редица механизми за контрол, но очевидно за други е по-важно да напомпат бюджетите и като на гол тумбак с чифте пищови, има ли защо да се мисли (?!). Еврократите са го прокарали, отговорен по процедурата в Комисията бил Оли Рен, прието е от Европарламента и Съвета на ЕС, така че, след Великобритания, Италия и т.н., от септември НСИ също щели да го прилагат. Остава да им честитим "новия" вътрешен продукт, нали, за да оправдаят още разходи, първо трябва да си напишат, че са го произвели

13 Юни 2014

България няма интерес от още парламентарно управление

Гражданите и Народът можем да бъдем свободни единствено когато властите са действително разделени. Не да се избира една скупщина, която самостоятелно, от името на всички, си разпределя цялата власт и в т.ч. си присвоява осъществяването на народния суверенитет. А отделно да избираме долна и горна парламентарни камари, отделно президентска изпълнителна власт (обръщам внимание, това не е президентска република), и отделно ние да осъществяваме инициатива пряко въз основа на конституционния фундамент срещу злоупотребите на политическата власт като ги съдим ефективно в институция, отговорна не за правораздаването, а за съдебната справедливост. Също и по отношение на местната власт: как може град като Лос Анджелис, например, с близо четири милиона население, да се управлява от 15-членен съвет, а в България навсякъде да са с десетки общински съветници и толкова съответна безотговорност с неизвестни за избирателите лица, колкото само в скупщината явно могат да ги надминат
Свързани публикации: Търновската конституция също е на принципа „Това куче е лъв“, Мнозинството искаме мажоритарни избори. Не одобряваме дейността на Парламента, В Парламента залагат "бомба" срещу националната сигурност, И през 2014 г. Конституцията остава най-голямото бреме за България, Всички протестираме за нова Конституция, само Президента, Парламента и Медиите ли не го виждат, Разделението на властите в България е изключение, Жалко ако съдиите ще протестират единствено за битови условия, Отворете електронен форум към Парламента, Единствено БСП защитава действащата Конституция, България е все повече като Русия с църквата и политиката, България изпитва остра нужда от Сенат, освен от разделение на властите, Конституцията отново подменя вота на избирателите, Разделението на властите е най-важното за просперитета на България, Не гласувайте. Парламентарното управление убива България, Старата република има нужда не просто да се реновира, Какво стана със съдебната реформа /?!/, Правораздаването е винаги претрупано.. Съдебната справедливост има възможност да мисли, Кой отговаря за съдебната справедливост в тази държава, България не е република с демократично управление

11 Юни 2014

Няма такъв поток

Проучванията и разработката на газови находища в Черно море продължават от компании като Total, ОМV, Repsol и ExxonMobil.. по договори с Румъния или България, до година, година и нещо се очакват видими резултати. Ако наистина извадят големи количества газ, ще искат да го продават по възможно най-високи цени, не както говори Бойко Борисов, че щяло да потече едва ли не на безценица за България. Може сега да е твърде скъпо и тогава със сигурност да поевтинее, но именно за да не купуваме под цените, които други са готови да плащат на запад, газопреносната тръба е от такова значение, щото да се спазва правната уредба на Европейския съюз и ако руснаците искат също да продават оттам, да се редят на опашка. Впрочем, това газопреносно трасе съвпадаше в значителна степен с трасето на проваления газопровод „Набуко“, нали? Логично Джон Маккейн казва, че те биха искали да виждат по-малко руско участие в „Южен поток“, а от страна на Европейската комисия повтарят че не блокират проекта, само го привеждали в съответствие с общностното законодателство. Остава единствено да разяснят кой би платил строителството на подобен проект

9 Юни 2014

Кой

Контролът върху политическия процес на една държава е сложна работа, но съвсем постижима, когато се упражнява подслушване и следене на всички, а военно-стратегическата цел го оправдава. Ако Христо Бисеров, например, пречи, то биват изпращани инструкции до ДАНС, и както виждате с последващите събития за кафета и пр. това се потвърждава. „В глутницата помияри ББ си е Alpha Dog, докато го застрелят; той си знае кой и за какво“, написа Димитри Иванов, който, освен с репутацията си, напоследък явно опитва да се представи като прогностик-предсказател. Днес Бойко Борисов изрази готовност отново да бъде премиер и да поеме политическата отговорност. Разбира се, онова, което се случва в отношенията между Лютви Местан и Сергей Станишев е резултат на внимателен и задълбочен анализ.., както казват и двамата. Аз чух поне два пъти Валентин Вацев в ефир, че ако проекта Южен поток не бъдел спрян до максимум два месеца, след това нямало да може, освен с ядрено оръжие. Представете си, тази седмица идват трима сенатори от САЩ. Посланик Марси Рийс отправи публични предупреждения към България във връзка със санкциите спрямо Русия, наложени след като демократично-избрания президент Янукович бе насилствено отстранен от Киев и Крим съответно вече не е в Украйна. Всъщност, едва ли щеше да има толкова нужда от Южен поток, ако в Украйна бе мир и стабилност, така че доставките на газ да бъдат предвидими, но, както виждате, на някой това също не му изнася. Оказва се, дори наказателните процедури на Европейската комисия могат да бъдат незаконни -- investor.bg/.../bylgariia-specheli-delo-v-syda-na-es.. -- което не пречи и там да се преструват, че не разбират кой

6 Юни 2014

Задължителното за Сергей Станишев е да подаде оставка незабавно

Да пречиш на българските граждани в ясно изразената им воля за мажоритарен избор на политически представители и същевременно да предлагаш правото им за гласуване да стане задължение.. е ярък пример на политически цинизъм. Особено от страна на човек, превърнал се в олицетворение на изборните загуби, доказал своите дефицити относно демократичните стандарти и който с политическата си безотговорност принуди дори част от собствената си партия да се отцепи. Човек, който опита да прокара Делян Пеевски за председател на ДАНС, .. и в крайна сметка, след всичките години в политиката, донесе толкова щети за България, че единствено основния му политически опонент, с който явно се конкурират в това направление, публично се моли да го задържат на поста

Свързани публикации: Мнозинството искаме мажоритарни избори.., Станишев води към евроизбори без ясни правила.., Политически ООД-та срещу Избирателите, Сергей Станишев не покрива евро-стандартите за демокрация, Отива ли си най-сетне "удобния" Станишев

6 Юни 2014

Зависима администрация на ЕС от САЩ не е способна да се наложи като лидер в глобалния дневен ред

Когато през 1951 г. се създава Европейска общност за въглища и стомана, това са основни ресурси за военната промишленост, и Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Холандия започват взаимен контрол в недрата на проблема с производството на война. Няколко десетилетия по-късно, президентът на Съвета на ЕС изтъква че няма проблем с мира в съюза и лично той приема награди, защото това било най-големия проект за мир в човешката история, въпреки че има проблеми по външните граници, което било нещо различно -- euronews.com/2014/06/03/herman-van-rompuy.. /1:01-22''/. Разбира се, глобалната сигурност остава все толкова голямо предизвикателство. Ускореното технологично развитие засилва интеграцията и взаимозависимостта не просто между отделните държави на един континент, а между отделните континенти на планетата. В този смисъл и в такава среда, постижението на ЕС може да бъде или само начало в широкомащабен процес, или нещо наистина незначително, а при определени обстоятелства дори потенциално опасно за световния мир. Всъщност, отдавна се вижда необходимостта от гравитация, около която да започне формирането на всеобща система за глобална сигурност. Тъй като следвоенната архитектура на ООН, изградена на принципа за победители и победени, не го позволява, а същевременно технологичния напредък с транспорта, комуникациите, космоса и т.н. го прави възможно, предвид също огромните ресурси, които всички биха спестили с отпадане на необходимостта да се подготвят непрекъснато за унищожение едни други, очевидно са належащи реформи. Във Вашингтон не крият претенциите да се обособят в центъра на този процес, макар с действия или бездействия практически да са контрапродуктивни, като неприемлива алтернатива за Азия, немалка част от Южна Америка и др. Особено с международна военна организация на регионален принцип като Северно-атлантическия договор от времето на Студената война и кръстоносна емблема не само няма как да се постигне всеобщо признание и баланс, а напротив -- процеса допълнително бива препятстван, с индукция на конфронтационно направление, ориентирано пак към развой за победители и победени. В Брюксел, от своя страна, бидейки подчинени на такава целесъобразност, нямат възможност да са реален конкурент и вместо да разсъждават глобално, като необходимо развитие на постигнатото до момента, не без влиянието също на големите национални центрове в съюза, са се съсредоточили най-вече върху съхранението, регионално, въпреки очертаващата се вероятност така, в крайна сметка, да изгубят и двете

5 Юни 2014

Крайно време е България да проведе референдум за членството в ЕС

Парламентът си присвоява осъществяването на народния суверенитет, както виждате, нееднократно, при един или два референдуми. Тъй като, по волята на самия Парламент, инициативата пред Конституционния съд е твърде ограничена, те винаги могат да се снишат, за сметка на всички останали. Не се спряха дори да си гласуват и самостоятелно да въведат в сила Международен договор, по силата на който България предоставя части от своя суверенитет. В т.ч. си записаха изрично право да предоставят на Европейския съюз правомощия, произтичащи от Конституцията /Чл.85, ал.1, т.9/, което, очевидно, е самата власт, произтичаща от Народа. За да не се води широк обществен дебат относно договорените условия на присъединяването, независимо че прогнозите за изхода от референдум са в полза на членство, Българският народ просто отново беше набутан като овца, без да се е произнесъл, така както същевременно избираха останалите присъединяващи се държави. Не зная какво е Вашето мнение, но, според мен, това е особено злополучна неволя за Народ, който вярва, че е свободен. Защото само когато има легитимно решение е възможно да разполагаме с необходимия фундамент, въз основа на който това членство да се разгръща съобразно пълния му потенциал. Аз, например, не мога дори да гласувам на избори за Европарламент, разбирайки че, поне докато Конституционния съд няма решение на казуса, то не е легитимно, без преди това изрично да са ни питали дали искаме да членуваме в ЕС. И ако други вече решават чрез референдум дали да напуснат ЕС, то по-добре късно, отколкото никога, тук, Суверенът да се произнесе: ЗА или ПРОТИВ членство на България в ЕС (?). Какво значи иначе политическите представители да решават вместо самия Народ дали той да бъде или да не бъде в Европейския съюз

Свързани публикации: Възпрепятстват демокрацията и осъществяването на народния суверенитет, Нужен е референдум за членството в ЕС, България има интерес да подкрепи Дейвид Камерън

4 Юни 2014

Чие управление възкръсва като Феникс

Европейското развитие на България се оказа по-полицейско, както знаете, танцуващи полицаи изнасяха спектакли под съпровода на Веселин Маринов, например. После хората излязоха по улиците.. и канеха Делян Пеевски да танцува с тях. Освен с медии, той явно разполага и със собствен електорат. Други губят или си изгубиха електората, а за сметка на това, журнал-популизмът достига нов етап на развитие, обявявайки свое правителство в сянка. Всъщност, истинското правителство в България не е ли винаги в сянка? Казват, че навсякъде има милиционери. От парламентарната трибуна се говори за силови физиономии и контрацептив, все едно че там става въпрос за секс. Наистина, можете ли да си представите колко голяма е ролята на секса в отношенията на властта, питаше един утвърден професор по Право, бивш прокурор, либертарианец. В България може още да няма значителен хомо-сексуален електорат, както и необходимата евро-визия, но Бойко Борисов бе хванат чрез аудиозапис да се шегува с Николай Кокинов как и той започвал да вика, че е пидал, понеже педерасите били умни. Разбирате ли, през целия му управленски мандат, Борисов правеше цирк в областта на енергетиката, в тази връзка именно бе и свален от власт. И тъй като явно не успява да се качи отново дори с вот на недоверие за енергетиката, циркът продължава, по европейски. Междувременно, из върховете на ЕС вече са доказали на какво са способни спрямо периферията по целесъобразност от междуконтинентален характер и няма причини да се съмняваме, че онова, което се пише на България в същата връзка е повече от неприятно. Най-малкото, поне докато българските официални представители продължават да се държат в органите на ЕС неравноправно

3 Юни 2014« « Заглавия

« Предходни

Следващи »

Още в maxilian.blog.bg