« « Заглавия

« Предходни

Следващи »

« RSS »

« Видео »

Още в maxilian.blog.bgСбогом USA. Едва ли ще ни липсвате

Екстериториалните претенции на САЩ се очертават като основна причина за напрежението и нестабилността около нас. На първо място се вижда, че САЩ претендират за свои интереси по целия свят и, както за пореден път подчертават, в изявлението на „Пентагона“ за ликвидиране на ирански официален военен представител, ще продължават да правят всичко необходимо в защита на своите интереси където и да било, навсякъде. Конкретно и в случая с Ирак е известно как бе наложено тяхното военно присъствие. Без оглед на международноправни основания САЩ се намесват в други държави все едно ги третират като коренното северно-американско население и неговите ресурси. Подменят държавни ръководства и автентичните представители на гражданските общества. Цялата среда за сигурност днес би била значително по-добра, без престъпната намеса на САЩ. Вкл. за Израел, вече можеше да се усеща напредък от решението за две държави, от Сирия и Либия нямаше да има бежански вълни, Крим щеше да си е в Украйна и т.н. Вместо да се въоръжаваме сега щяхме да сме изцяло ангажирани срещу изменението на климата. В конституцията на САЩ, все пак, се претендира за справедливост и, както по въпроса за робството на тяхна територия, не бива да има съмнения, че ще я получат

4 Януари 2020

V.M. Satellite ..

Отдавна искам да Ви поздравя с любима песен, макар че едва ли всички разбират и харесват такава музика: youtu.be/btRg2JvFXnw. В мрежата има още от Виктория Модеста -- youtu.be/jfdQF4kH-zE .. -- първите ѝ клипове, сглобени от кадри на други продукции, както и някои представления на живо, вече не се откриват. dox.abv.bg/download?id=f13c1013de Трудно е да се каже дали демонстрацията на гола женска гръд е модерно движение и Дарина Павлова наистина бе надминала времето си като актриса. Виктория е модел, все пак, от малкото в тази професия с други таланти. Латвийка, от 12-годишна учи и се реализира в Лондон. Ърбан, разбира се, но не точно кифла. В копи-преписани статии из български издания я представят най-вече като модел, без фокус върху авторската ѝ музика

28 Декември 2019

бТВ“ и „Дневник“ покрили разкритията срещу Васил Божков

Това става ясно от интервюто на Сашо Диков с Цветомир Найденов, един от основателите на „Еврофутбол“, направено и излъчено на 23 декември в две части: eurocom.bg/shows/video/evrodikof/12044, eurocom.bg/shows/video/evrodikof/12045. Още преди месец Найденов бил интервюиран в продължение на шест часа от страна на „Дневник“ и въпреки скандалните разкрития, до ден днешен, не са публикували нищо по въпроса. Също така, братя Найденови провели среща-разговор с Венелин Петков и Антон Хекимян от „бТВ“, преди участието на Цветомир в петък при Веселин Дремджиев, от където се разчу за скандала. Но след като ги изслушали, Петков и Хекимян заявили, че трябвало да видят първо как ще реагира държавата, преди да се покаже нещо в ефир. Освен при Сашо Диков, братя Найденови дадоха интервю в две части и за „Banker Media“ -- youtu.be/_9MYCBdO-gs, youtu.be/KLDd901BNWs -- където, наред с по-банкерските въпроси и повечето конкретика /напр., за зависимостта на Комисията по хазарта и пр./, във втората част може да се научи историята за създаването на „Еврофутбол“, както и последвалото развитие на този бизнес в Интернет

25 Декември 2019

Присъединете се към моя клYб

За хора, които не пропускат слънчевите бани, също на прозореца през зимния период. Чийто ден и работа се определя толкова от слънцето, както от часовника, и често бързат да не изпуснат залеза. .. Елате да се запознаем: facebook.com/groups/slYnce

24 Декември 2019

От феодалните старци до грантовото общество

С цялото извинение към колеги, които се намират извън такива категории и, все пак, са взели участие в инициативата на президента. Само факта, че са се съгласили да се включат в това откриване на предизборната кампания на Румен Радев за втори мандат, е показателно. Нима е възможно вече към 2020 г. да се води широк обществен дебат за промени в Конституцията без отворена, писмена, публична, електронна платформа? Да се подчини Истината и Правото отново под интересите на казионните медии с психо-обработката на българското общество? Или защото печатните издания са в упадък, с развитието на информационното общество, онези изблици в затворените лабиринти на „Фейсбук“ може да се смятат за обществен дебат по същество? Да се направи една фбк-група, където всеки да си изразява мнението по въпроса, под модерацията и администрацията на /ботове/ системи с изкуствен интелект? Какво ще кажете? Защото също както с убиването на планетата, за което някои още смеят да се усъмняват, и срещу което започнаха да скачат учениците, онези, от които зависи работата да се предприеме бързо и ефективно, просто, имат други планове за живота. Ще кажат дори че това е напълно легитимно. Близо тридесет години парламентарно управление и ето как напр. г-жа Емилия Друмева продължава да прави същото. Автори на самото парламентарно управление още малко ще се покажат и в „Сънчо“ да обясняват как хубаво е то. Самият главен прокурор сутринта назова бивш министър-председател, който, чрез структурни промени, отнел възможността на Национална следствена служба да си върши работата, тъй като нямал добри отношения с нейния началник. А никой още не е разбрал как преди 30 години пак министър-председателя реши да се отнеме възможността на цялата съдебна власт да си върши работата, да може спокойно да се раздържавява собствеността, така ли? Свръхцентрализацията на прокуратурата е именно механизъм, чрез който политическата власт държи наказателното производство под свой контрол. Другото е с термина правораздаване, въведен с Димитровската конституция от 1947 г., чрез който се подчинява изцяло свободата на съдебната власт да решава справедливо, в т.ч. против политическата воля, въз основа на конституционните права. Тежки конструктивни дефекти има действащата Конституция, направени и поддържани срещу интересите на Народа. Няма как да бъдат преодоляни, ако се разчита отново на "компетентността" на същите, отговорни още да се прилагат

19 Декември 2019

European Union is bound to commit to the future of Scotland * и на български

With the end of work on the new episode of Agent 007, James Bond seems already involved into the high islandsaffairs. As the Queen is determined not to allow Scotland to choose its independence, considering what this means for the Scottish people, it seems reasonable that every way, method and means are already employed to counteract the political unity which emerged in Scotland after the last elections. This, of course, is a long-awaited chance for the International community, finally, to witness the true face of Englishmen, who otherwise claim no subordinated nation is forcibly held in their empire -- they could’ve always made free choice -- as clear, only when foreseen to the benefit of the English. Beyond their internal problems, however, in the case of Scotland We need to be aware of what the problem essentially is. A great nation, with great history and even more promising future, the Scots have found themselves in a real position to be forcibly removed from the community of European Union to which they have chosen and continue to choose to belong. Tucked away and driven as cattle by Englishmen who apparently believe they have such right, as considered leastwise by words of the Prime Minister Johnson, who received massive support, but from Scotland, exactly to withdraw the entire United Kingdom from EU. Five years ago the Scots have already voted in a referendum on independence, that was rejected through a campaign for UK to remain in the EU. They have been lied and for majority of Scots now being subjects to British crown has turned to a snare that robs them of their European future. The rules and regulations, by which Scots have long been an integral part of European Union, on which their economy works, within the Single Market, as European citizens, with all rights and facilitation, have to be abolished for the sake of British monarch and her Tories, really? And all of us in European Union shall look from sideways blankly how the English roast us with this whole bdivorce, not just taking away ours Scotland but humiliating the Scottish people? Is it possible at all to negotiate future relations with London, after January 31, if the issue of Scotland is not cleared? Do the Scots have, or have no right to choose freely, after they have been deceived? If they are free, how it is to be proceeded with Scotland’s EU membership? If claimed they are not free, what does it mean for the English

* * *


Европейският съюз е длъжен да се ангажира с бъдещето на Шотландия

След края на работата по новия епизод от поредицата за агент 007, Джеймс Бонд изглежда вече е ангажиран с високите дела на острова. Тъй като кралицата е решена да не допусне Шотландия да избере своята независимост и с оглед какво означава това за шотландския народ, може обосновано да се предположи, че вече се работи по всички случаи, методи и средства за да се противодейства на политическото обединение, което се очерта в Шотландия, след последните избори. Това, разбира се, е дълго очаквана възможност за международната общност, най-сетне, да стане свидетел на истинското лице на англичаните, които иначе претендират, че не държат принудително никой от субординираните нации в тяхната империя -- винаги можели да избират свободно -- както става ясно, само когато прогнозите сочат да е в полза на англичаните. Извън техните вътрешни проблеми, обаче, в случая с Шотландия трябва да си дадем сметка за какъв, всъщност, проблем става въпрос. Един велик народ, с велика история и още по-обещаващо бъдеще, шотландците се оказаха реално в положение да бъдат принудително изтръгнати от общността на Европейския съюз, към която са избрали и продължават да избират да принадлежат. Изтръгнати и подкарани като добитък от англичаните, които явно си въобразяват че имат това право, ако се съди най-малко по думите на премиера Джонсон, получил масова подкрепа, освен от Шотландия, да извади именно цялото Обединено кралство от ЕС. Преди пет години шотландците вече гласуваха на референдум за независимост, която бе отхвърлена с кампания, че Обединеното кралство остава в ЕС. Оказаха се излъгани и за мнозинството шотландци вече поданичеството под британската корона се превърна в примка, която им отнема европейското бъдеще. Правилата и регулациите, с които шотландците отдавна са интегрална част от Европейския съюз, въз основа на които функционира тяхната икономика, в рамките на единния пазар, като европейски граждани, с всички права и улеснения, трябва да им бъдат затрити заради британския монарх и нейните консерватори, така ли? И всички в Европейския съюз ще гледаме безучастно отстрани това как англичаните действително ни се подиграват с целия този бразвод, като не просто ни отнемат Шотландия, а унизяват шотландския народ? Възможно ли е изобщо да се водят преговори за бъдещи отношения с Лондон, след 31-и януари, ако не се изчисти въпроса за Шотландия? Дали шотландците имат, или нямат свободно право да избират, след като бяха излъгани? Ако имат, как ще се процедира с членството на Шотландия в ЕС? Ако се твърди че нямат, какво значи това за англичаните

15 Декември 2019

Генерал Бойко Борисов в Дивия Запад

САЩ натискат координационния военноморски център на НАТО, под техен контрол, да бъде в Европейския съюз. Това научихме от брифинга на генералния секретар на НАТО и българския министър-председател в Брюксел, където Столтенберг поясни, че тези функции досега се осъществяват от щаба в Обединеното кралство. Ето защо Бойко, когато е във Вашингтон, се натиска, а когато е в Брюксел, твърди, че не се натиска, ако е имало някой да го пита дали разбира точно какво прави. Така стана ясно и защо бяха топовните салюти в негова чест по време на церемонията с полагането на венци за незнайния воин във Вашингтон. Защото голямата стратегическа цел за САЩ, реалистично, никога не е била Русия, с която те могат да се дърлят и да си партнират, в усилията за стратегическата цел. Голямата цел е Европа, която бе разделена след Втората световна война между Вашингтон и Москва, която до голяма степен САЩ завладяха след разпада на СССР, и която явно започна да им се изплъзва с интеграцията в ЕС, еманципацията и все по-интензивното военно сътрудничество също по договори, като този от Аахен, между Франция и Германия. И ето че управляващи като в България, Полша и т.н. са им отворили задната врата, и ето как в Брюксел, Париж и все повече Берлин срещат реални причини да се ориентират към ЕС със ядро и периферия. Понеже Източна Европа, очевидно, излиза извън техния периметър на контрол. В този род структури въртеливото движение често е в различни посоки. Според Димитър Гърдев, разработвайки този Източен фронт, на двустранна основа, САЩ могат лесно да разположат оперативно-тактически ракети върху европейска територия, след излизането от Договора за ракетите със среден и малък обсег, и съпротивата от Франция, Германия, Испания, Италия: youtu.be/PajjJ8uqDOo. От Брюксел чухме също, че Бойко щял да купува и подводница, да имало платноходки. Но как ще бъде гарантирана отбраната на този координационен център във Варна, ако нямаме ракети, а

____________________
Свързана публикация: Остава Путин да каже и за секретно военно споразумение между САЩ и България, 4 декември 2019

13 Декември 2019

САЩ се затвърждават като основна заплаха срещу глобалната сигурност

В деня когато започна да се срива Световната търговска организация -- news.bg/../svetovna-targoviya-bez-pravila-sasht-zakrivat-apelativniya-sad-na-sto.. -- се появиха нови доказателства за фактическата липса на демократичен контрол върху въоръжените сили на САЩ.* Току що излязлата книга на Питър Берген, написана въз основа на стотина интервюта с официални лица от администрацията на президента Тръмп, хвърля допълнителна светлина върху отношенията между действащия Върховен главнокомандващ на САЩ и уж подчинените му генерали. Тъй като Тръмп се представя несъстоятелен по редица въпроси, които са от компетентността на американския президент, вече има преки свидетелства как неговите заповеди просто биват игнорирани и не се изпълняват. Публични данни са налице още от началото на претенциите на Тръмп за изтегляне на „Пентагона“ от Сирия, което дълго не се случваше, а след като започна да се случва, пак бе заобиколено, отново въпреки Международното право. За някои така изглежда по-сигурно, едва ли не като превенция от лудостта на демокрацията. Турция дълго бе управлявана именно по този начин, чрез превъзходство на военното над политическото ръководство, в рамките на системата на НАТО. При най-обезпечената армия на планетата, такова положение е в разрез не само с Международното право, а и с вътрешния им конституционно установен ред. Исторически е известно колко определящи са търговските отношения за избухването на въоръжени конфликти. „Блумбърг“ съобщи, че Европейският съюз ще предприеме стъпки за преодоляване задушаването от САЩ върху мирното разрешаване на търговски спорове, което среща подкрепа от Китай, Канада, Норвегия.. Какви са перспективите, при курса от Вашингтон срещу устоите на сигурността е друг въпрос

____________________
*
books.google.bg/books?id=V9upDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Trump+and+His+Generals:+The+Cost+of+Chaos
news.bg/int-politics/tramp-predlozhil-evakuatsiya-na-25-milionen-seul-pri-eskalatsiyata-sas-severna-koreya.html

11 Декември 2019

Нужни са образователни политики за преодоляване на еднополовото групиране при момичета и момчета

В днешно време сред младите няма танци както в миналото, когато се танцуваше напр. блус -- прегърнати ученици от различен пол. Същевременно се наслагват модерни течения, в които момичетата си тананикат напр. как са целунали момиче и им е харесало -- youtu.be/tAp9BKosZXs. От друга страна, съществуват естествени модели на поведение, в които още от детските градини се наблюдава своеобразно еднополово групиране, знаете момчетата играят момчешки игри, момичетата -- момичешки. В редица случаи това групиране се възпроизвежда при децата и след навлизане в пубертета, т.нар. тийнейджърска възраст. С еднополовото групиране сред учениците в една или друга степен се формира отчуждаващо отношение спрямо противоположния пол, натрупват се психо-социални прегради, които създават междуполови комплекси, трудно за преодоляване, ако липсват възможностите, наблюдавани в миналото. Освен танци и подобен род забави, момичетата и момчетата имат нужда да се опознават едни други чисто ментално, което не е възможно в най-разпространения модел за близост на тези години: при нея -- с най-добрата ѝ приятелка.., и при него -- с най-добрия му приятел.., където за другия пол се говори като за друга порода; особено в условия на глобално информационно общество с натиск за толериране на хомо-отношения, и ежедневно достъпна масова, отвъд-въобразима порнография. Още повече, когато против въздействието на тази информационна среда се предлага религиозна ортодоксия, у която децата не могат да открият нещо привлекателно и модерно, и то в патриархалния модел, който им се налага по този начин, с институция, която самата още не е преодоляла проблема за половата дискриминация. Ето защо са необходими нови образователни практики, които да отварят възможностите на децата за пълноценни междуполови отношения. Учениците могат напр. да имат занятия, където са ангажирани да работят по конкретни задачи, проблеми, домашни работи и пр. по двойки момче с момиче или малки групи в полова равнопоставеност, при свободен избор и т.н. Да се организират извън класни мероприятия от типа мъже и дами канят и пр.

8 Декември 2019

Остава Путин да каже и за секретно военно споразумение между САЩ и България

От няколко дни Румен Петков и партията на бившия президент Първанов говорят за симулациите при строителството на газопроводи през територията на България. В техния видео-канал започнаха да разпространяват доказателства, че се правят постановки за пред водещите медии и широката аудитория -- в случая относно започването на газовата връзка с Гърция, с участието на посланика на САЩ -- след което се оказва, че на терена всъщност никой не работи. Днес, самият президент на Руската Федерация заяви, че България съзнателно бави строителството на т.нар. „Балкански поток“, под натиск: ruptly.tv/en/videos/20191204-029. Министър-председателят Борисов отрича пред Цветанка Ризова, но кой вече не знае на него доколко може да му се вярва, когато е способен да лъже и за неща, които всички са чули, че е казал? След неговото посещение при Доналд Тръмп също от „АБВ“ изразиха обосновано предположение, че там е подписано секретно споразумение в областта на отбраната: news.bg/politics/abv-smyatat-che-borisov-podpisal-sekretni-dogovori-v-sasht.html. Към техните аргументи може да се добави и факта за отдадената чест на Борисов с 21 топовни салюта, което в дипломатическия протокол наистина е акт от най-висш порядък, макар в случая да не бе толкова приветствие, колкото бе извършено по време на церемонията с полагането на венци на техния мемориал на незнайния воин и това създаде друг смисъл. Така или иначе, няма причини да се прави, ако не е подплатено от нещо конкретно

4 Декември 2019

Жалко ако Румен Радев също прави монархистите

Има доста публични факти за близките отношения на генерал-военния пилот с хората на Сакскобургготски. Как назначи служебния Герджиков, аудиенция при Елизабет, подкрепата на монархическото лоби в БСП, които изпратиха и юпито Пенкова в Европарламента, съпругата на Румен Радев се оказа активен участник в мероприятия на „Другата България“ и т.н. Слави Трифонов, който политически се движи в същата посока, също не крие поданическото си отношение спрямо бившия престолонаследник. Фактът, че Десислава Радева се познава лично с Трифонов от 30-ина години -- youtu.be/89EuY2BNKRU -- изглежда само аспект на мистерията, която издигна и прокара Радев за президент. Самият той явно опитва да пази дистанция, претендира за независими актове, но не е юрист, разчита на други компетенции, и ловко бива контролиран, особено от по-възрастните от него авторитети. Юридически факултети вече са доказвали тесните си връзки със Сакскобургготски в предишните управления. Тези хора са и най-отговорни за съдебната проформа, с която бе симулирана реформа пред Европейската комисия и българското общество. Проблемът им бе как от присвоената земя и некоронованата главица на техния цар Киро да направят неологизъм като юрис суверенис. Упорито отклоняваха посоката на съдебната институция да не позволят на формата да се издигне до модела, който е несъвместим с монархията. Тъй като реалното разделение на властите е фундаментално, по републиканското течение, от където произтича, приложено върху идеите на Монтескьо в САЩ и Франция, която по онова време играе ключова роля за независимостта на отвъдокеанските територии против Британския двор. Всичко друго из континента, разбира се, е въз основа на монархическия аршин, също исторически обусловено, където властите са разделени само функционално, а не да отговарят автономно пред народа, вкл. въпреки волята на другите власти. Може ли гражданите да избират пряко кой да оглавява изпълнителната власт и същевременно да имат друг държавен глава? Нима е допустим толкова Върховен съдебен орган, че да осъжда против монарха и неговото семейство? Ето защо Румен Радев се ползва с дълбока подкрепа от евро-роялиските шуробаджанаци. Знаете, и Белгия, и Холандия, и Швеция, Испания.. и видяхте как човекът съчета обявяването на инициативата с последвалата среща с посланици -- president.bg/news5259/darzhavniyat-glava-otstoyavaneto-na-varhovenstvoto-na-zakona-tryabva-da-se-prevarne-v-neotmenima-chast-ot-institutsionalnata-kultura.html -- все едно че подготовката на нови конституционни изменения отново се прави за тях. Защото Радев е в конституционен конфликт на интереси, обаче -- не може хем да работи за президентска изпълнителна власт и да прокарва Сакскобургготски -- работата се бави и протака, да се гледа към отвъд хоризонта на потенциалния му втори мандат. Няма как да разчита иначе на подкрепата на същото задкулисие при следващите президентски избори, ако го усетят че е тръгнал да прави реално разделение на властите, с амбиции да оглави редовно правителство. "Широката" дискусия тепърва ще започва и няма да мине без тежка артилерия от същото юридическо лоби. Всъщност, факултети, академия на науките, в сборници и списания отдавна тече подготовка в правоверната вяра за правомощието на църквата да назначава държавен глава. Самият Радев демонстрира поклоннически убеждения. И вероятно отново ще станем свидетели, без отворени възможности за наистина широко участие, на своеобразно дежавю, пак със затворен форум, макар и далеч по-напреднал ПиаР, където се говори и прави същото както от преди 15-ина години

29 Ноември 2019

Мнозинството в САЩ не искат увеличаване на военните разходи в Европа

Защо централното ръководство на САЩ натиска за увеличаване на военните разходи в Европа, когато курсът към милитаризация, без конкретна заплаха, винаги създава повече несигурност, а не обратното? Този въпрос изглежда още по-горещ, предвид че мнозинството от самите американци не подкрепят увеличаване на разходите за отбрана на Европейските си съюзници. От данните, които Изследователския център „Пю“ разпространи в понеделник, се вижда не само че 59% в САЩ към 2019 г. не подкрепят растеж на отбранителните разходи в Европа, но е налице и ясно изразена тенденция този пацифистки дял от американското общество да става все по-голям. Независимо от подкрепата за увеличаване на военните разходи в Европа през изминалите две години, и през 2017, и през 2018 г. хората в САЩ, които смятат че отбранителните разходи в Европа трябва да се запазят същите или да намаляват, пак са били мнозинство

image

Източник: pewresearch.org/fact-tank/2019/11/25/americans-and-germans-remain-far-apart-in-views-of-bilateral-relations-2

____________________
Свързана публикация: Europe loses into the armament direction, 11 Nov 2019


27 Ноември 2019

С Бойко Борисов, Доналд Тръмп затвърждава влиянието на САЩ в Източна Европа

Имаме премиер-министър, който много харесваме“ е ключовата фраза на президента Тръмп, която изчерпва всичко от срещата му с Бойко Борисов. Когато не може да се говори за реално стратегическо партньорство и сътрудничество между две държави, една от които държи другата под визов контрол. Броят на отказаните визи, който изтъкват от американска страна за поддържане на дистанцията, е изцяло под контрол на собствената им администрация и очевидно не огласяват причините за тези откази. Разпространените данни за търговския обмен също не потвърждават стратегически отношения: government.bg/../premierat-borisov-pred-amerikanskiya-biznes... САЩ били сред 20-те водещи външнотърговски партньори на България, 15-и по значимост пазар за българския износ зад граница. За 2018 г. търговията със стоки със САЩ достигала 975 млн. щ.д., а общия обем на преките им инвестиции в България за 20-годишен период от 1996 до 2016 г. е едва 1,69 млрд.евро, с което се нареждат на 9-о място. Същевременно е налице все по-ангажиращо двустранно военно-политическо обвързване на България с интересите на САЩ, като и двата съвместни документа, разпространени след срещата,* затвърждават унизителното положение, в което България е поставена с този министър-председател. Повтарят какво САЩ натискат и България следва да изпълнява, без да са пропуснали цинични уточнения, като България благодари на Съединените щати за подкрепата“ при закупуване на осем изтребителя F-16, или че насърчават България да продължи да защитава свободата на медиите“. Освен порочните процедури за избор на неконкурентни оферти и 111-о място по медийна свобода на нивото на държавите от Азия, Африка и Централна Америка, от както САЩ прокараха своя човек за министър-председател в България се засилиха всички тенденции срещу демократичния процес и вече нямаме гаранции че разполагаме с легитимно политическо представителство. Самото военно-политическо обвързване със САЩ е основано на същите агентурни принципи, върху които десетилетия България бе завързана към Москва, посредством зависими политици, активна мрежа облагодетелствани сътрудници, публичен и скрит натиск, нелегитимни методи и средства, контрол върху службите за сигурност и т.н. Както преди, така и днес това двустранно сътрудничество отнема възможностите на България да развива пълноценна външна политика по всички азимути, съгласно собствените си национални интереси, и я превръща в квази-държавна територия за обслужване. От гледна точка на Вашингтон, разбира се, така бива изместван стратегическия потенциал на отношенията между държавите в Европейския съюз и очевидно Доналд Тръмп приема последователно държавните ръководители на страните от Източна Европа. Както става ясно от Полша, САЩ все по-мащабно капитализират тази политика, като се настаняват трайно в бившия социалистически лагер на Европа, срещу интересите на ЕС и Руската федерация. Обръч, който разгръщат за противодействие на всичко Евразийско, контрол върху Брюксел и Москва
____________________
* government.bg/bg/prestsentar/novini/savmestno-izyavlenie-na-saedinenite-shtati-i-balgariya-po-ramkata-za-strategichesko-partnyorstvo , government.bg/bg/prestsentar/novini/savmestno-izyavlenie-na-prezidenta-na-saedinenite-shtati-donald-tramp-i-ministar-predsedatelya-na-balgariya-boyko-borisov

26 Ноември 2019

Борисов даде и отива да дава още на Тръмп, не от лични средства

По повод предстоящото посещение на българския министър-председател при президента на САЩ бяха обявени приоритети и дневен ред от американска страна, по линия на техните интереси във военното дело и енергетиката. От обявяване на датата за тази среща се очертава субординирана позиция на България -- btvnovinite.bg/../zaharieva-veche-se-raboti-intenzivno-varhu-sreshtata-na-premiera-borisov-s-prezidenta-tramp.. -- и до ден днешен не е ясно какво точно налага това посещение от гледна точка на нашите интереси, защо се прави, всъщност, с каква цел /?!/. Министър Захариева говори за икономическо сътрудничество и в петък каза че била сигурна, че тази среща (цитирам) ще подпомогне за повече американски инвестиции“ -- vbox7.com/play:20ffd0271b -- но очевидно не се планира да бъде подписано нещо и става въпрос за общи приказки. Включването на Томислав Дончев и Емил Караниколов в делегацията отново е за антураж, да помагат на Борисов за каквото не знае и не може да се сети, без да им е предвидена някаква програма, конкретни срещи и разговори по техните направления. Освен това, американските инвестиции не са като китайските или арабските, да се договарят на правителствено равнище. Достатъчно е да имаме конкурентна бизнес среда, правов ред и т.н. А самият Доналд Тръмп е може би най-неподходящия човек за разговори да се стимулират американски компании да излизат от САЩ за да инвестират другаде. От думите на Захариева нататък се разбира, че е съгласна с дневния ред и приоритетите на САЩ за тази среща. Съответно, единствената причина да се състои наистина се очертава самолюбивото его и личните интереси на Бойко Борисов, който явно си е въобразил, че не само вътрешната, но и външната политика му е бащиния. Дълго се натиска да бъде приет, плащайки предварително дори за още неизпитана модификация бойни самолети. Все едно, не той е да работи за България, а България е да работи за него

23 Ноември 2019

Публични данни за съдията, отказал повторно преброяване на бюлетините в столицата

От лятото на миналата година, съдия Галин Несторов, който решава делото (№ 12751 / 2019 АССГ) за поредните фалшифицирани избори в България, е привлякъл публичното внимание с пътно-транспортно произшествие, в което е участвал като водач на МПС и след което е отказал тест за алкохол и кръвна проба: rns.bg/снимки-близък-до-суджуците-съдия-оце. В тази публикация са приложени снимки от пуб/личния живот на г-н Несторов, както и твърдения на негови съграждани, че кариерата му се дължи на близки отношения със сътрудници на ПП ГЕРБ, добили известност от т.нар. „Суджукгейт“. Още за съдия Галин Несторов търсете в „Гугъл“ -- google.com/search?q=съдия+Галин+Несторов -- и другите Интернет-търсачки. Очевидно, има проблеми най-малко с безупречното поведение

22 Ноември 2019
« « Заглавия

« Предходни

Следващи »

Още в maxilian.blog.bg